Atölyelerimiz ile ilgileniyor musunuz? Bizim İle İletişim Kurabilirsiniz

Ankara Düşünce Atölyesi

Ankara Düşünce Atölyesi (ADA), Türkiye’nin sosyal, bilimsel, siyasal, ekonomik, sanatsal ve kültürel gelişimi için çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli insanlara yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. ADA, ‘yeni nesil sivil teşekkül’ kimliğiyle, akademik ve entelektüel kaygılara sahip insanlara farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir. Özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerindeki gönüllülerin koordine ettiği ADA, mevcut Sivil Toplum Kuruluşlarından farklı bir yapılanmaya sahiptir. Bürokrasi ve hiyerarşinin asgari seviyede tutulduğu ADA''da sivil bir kadronun iş birliği ile yürütülen faaliyetler yıl boyu sürdürülmektedir. ADA’nın öncelikli odağı kamu yararı sağlamaktır. Bununla birlikte ADA hiçbir kamu veya tekil finansman kaynağı kullanmayıp tamamen gönüllülük esasıyla koordine olmaktadır. ADA’da Sosyal Bilimler ağırlıklı olmak üzere akademik ve entelektüel bağlamda yer alan tüm başlıklarda atölye çalışmaları yapılmaktadır. ADA, katılımcıların farklı disiplinlerde, alanında yetkin hocalardan bilgi alabilmesine, hocaların ise bilgilerini ilgilisine aktarabilmesine olanak sağlayarak, "Nitelikli Düşünce" ilkesiyle hareket etmektedir. Bu kapsamda ADA tüm imkân ve kabiliyetiyle eğitim faaliyetleri düzenlemekte ve bunları sürekli hale getirmeyi amaçlamaktadır.